RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG, OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN, OMSTRUKTURERINGAR OCH ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING.

OMSTRUKTURERING AV ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ska du sälja hela eller en andel av ditt bolagÄr det dags för generationsskifte på företaget? Eller är du intresserad av att förvärva ett annat bolag? 

Omorganisation och förvärv består av många faser och beslut som ska fattas. Till exempel bedömning och analys av värde på bolaget, affärsförhandlingar, målanalyser, utformning av köpeavtal och kontrakt, omstrukturering av företag och skatterådgivning.  

Sådana stora förändringar kräver noggrann planering, struktur och tydliga mål. Då är det väsentligt att ha erfarna och lämpliga konsulter som kan ge goda råd. Hos oss på Talenom har du en partner som har många års erfarenhet av omstrukturering av ägandeförhållanden. Vi ser till att alla faser genomförs effektivt, smidigt och på ett professionellt sätt enligt gällande lagstiftning.   

Vi har också god erfarenhet av att jobba med familjeföretag. Vid generationsskifte förstår vi den affärsmässiga delen men också hur viktig den familjära aspekten är. 

KONTAKTA OSS

EXPERTER MED
LÅNG
ERFARENHET

TYDLIGA, VÄLDEFINIERADE TJÄNSTER

TJÄNSTER AVSEDDA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

PERSONLIG KONTAKTPERSON

OMSTRUKTURERINGAR AV ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN OCH ANDRA LÖSNINGAR

KONTAKTA OSS