RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG, OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN, OMSTRUKTURERINGAR OCH ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING.

OMSTRUKTURERING AV ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN

Omstrukturering av ägandeförhållanden ska genomföras i samarbete med lämpliga konsulter. Till exempel består implementering av ett företagsförvärv av flera faser, såsom bedömning och analys av värdet av målet, affärsförhandlingar, ekonomiska förhandlingar, målanalyser, utformning av köpeavtal och kontrakt, omstrukturering av företag och skatterådgivning.

När du har en partner som har många års erfarenhet av omstrukturering av ägandeförhållanden kan du vara säker på att alla faser genomförs effektivt och på ett professionellt sätt.

KONTAKTA OSS

EXPERTER MED
LÅNG
ERFARENHET

TYDLIGA, VÄLDEFINIERADE TJÄNSTER

TJÄNSTER AVSEDDA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

PERSONLIG KONTAKTPERSON

OMSTRUKTURERINGAR AV ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN OCH ANDRA LÖSNINGAR

KONTAKTA OSS