BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.

LÖNER 

Löneadministration är en av de mest grundläggande och viktigaste funktionerna i ett företag. Det är också en av de största kostnaderna och en av de mest tidskrävandeMan måste ha koll på många lagar och regler, så som skatteregler, kollektivavtal, personalförsäkringar m.m.  

Genom Talenoms digitala löneservice får du en enkel och trygg löneadministration 

  • Enkelt och smidigt. Ni ger oss informationen online, vi sköter resten.  Du kan koncentrerar dig på annat.
  • Sparar tid och pengarPrecis som med all digital redovisning så tjänar man tid och pengar på att slippa manuellt arbete.  
  • Specialteam med stor kompetens. Vi är branschkunniga lönekonsulter. Vi har koll på regler och lagar åt er. 
  • Tryggt och säkertTalenom hanterar självklart alla personuppgifter enligt den europeiska förordningen GDPR.  
  • Digitalt arkiv. All information och lönespecifikationer sparas digitalt.

 HUR VI ARBETAR 

Löneinformation
Klienten har ansvar för att varje månad ge Talenom all information som behövs inför lönekörning. All rapportering som t.ex. utläggsredovisning och avvikelser sker digitalt av den anställdeVarje anställd får inloggning till lönesystemet som fungerar både på dator och i mobil applikation. 
Om klienten har ett eget försystem för lönerapportering ska detta integreras med Talenoms löneprogram 

Lönespecifikationer
Anställda erhåller varje månad sin lönespecifikation digitalt. Talenom skickar inga personuppgifter via e-post.  

Semesterårsavslut
En gång om året görs ett semesterårsavslut för varje anställd, då lönesystemet t.ex. räknar fram betalda och sparade semesterdagar.  

Kostnadsställen
Om klienten önskar ha kostnadsställen på anställda kan detta läggs upp enligt önskemål.  

Godkännande av lönespecifikationer
Efter utförd lönekörning skickar Talenom ut preliminära lönespecifikationer till behörig chef för godkännande. Klienten ansvarar för att återkoppling sker i tid för att lönerna ska kunna betalas ut enligt överenskommet datum.  

Betalning av löner och utlägg
Talenom skickar varje månad, efter godkännande av behörig chef, lönefilen från lönesystemet till klientens bank. Anställdas utlägg hanteras på ordinarie lönekörning och anges på lönespecifikationerna 

Arbetsgivardeklaration
Efter varje avslutad lönekörning skickar Talenom in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket och lägger upp skattebetalningen 

Tilläggstjänster 

Talenom erbjuder många tilläggstjänster inom löneadministration. Här följer några exempel: 

Arbetsgivarintyg 
Talenom kan ta fram ett arbetsgivarintyg åt klientens anställda efter förfrågan. 

Pensionsrådgivning 
Talenom kan hjälpa företagsledare att se över sin nuvarande pension och sitt sparande. Vi kan upplysa om de möjligheter som finns och hur de olika sparformerna påverkar klienten skattemässigt.  

Kollektivavtalsanpassning 
Om klienten är kopplad till något kollektivavtal finns bestämda förutsättningar som gäller för klientens anställda. Talenom kan bistå med hjälp att anpassa klientens försystem efter gällande kollektivavtal.   

Förmåner 
Du som arbetsgivare kan ge dina anställda annan ersättning än pengar, som då kallas förmån. Vill du veta mer om vilka förmåner som finns och hur det fungerar kan Talenom redogöra för detta regelverk.  

Vi berättar gärna mer om hur vi kan ge dig den bästa löneadministrationen.  

KONTAKTA OSS

ENKLA LÖNBERÄKNINGAR I RÄTT TID:

PÅLITLIG LÖNEHANTERING BYGGER PÅ ERFARENHET

HÅLL LÖNEINFORMATIONEN UPPDATERAD, SÅ SKÖTER VI RESTEN

BRANSCHSPECIFIKA LÖNEKONSULTER

DIGITALISERAD LÖNEPROCESS

LÖNEN UTBETALAS I RÄTT TID

KONTAKTA OSS