BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.

Löner

Löneberäkningar och utbetalningar är de mest grundläggande och kritiska aktiviteterna i de flesta  företag. Hos oss är din lönelista i goda, professionella händer: vi administrerar redan lönehanteringen för mer än 2 000 företag. Dina medarbetare är en av dina absolut viktigaste resurser och största kostnader, och därför är det viktiga att lönerna sköts på rätt sätt.

  • Du får en ökad delaktighet och minskad risk för fel genom att de anställda själva kan registrera sin närvaro och/eller frånvaro
  • Du får ökad kontroll genom att de anställda kan se sina egna saldon och lönebesked och har det samlat på ett och samma ställe
  • Du får full kontroll med all information tillgänglig i programmet.
  • Du sparar tid genom att snabbt och smidigt kunna attestera i Fortnox
  • Du får effektivitet genom dela på arbetet med din lönekonsult

HUR VI ARBETAR

KONTAKTA OSS

ENKLA LÖNBERÄKNINGAR I RÄTT TID:

PÅLITLIG LÖNEHANTERING BYGGER PÅ ERFARENHET

HÅLL LÖNEINFORMATIONEN UPPDATERAD, SÅ SKÖTER VI RESTEN

BRANSCHSPECIFIKA LÖNEKONSULTER

DIGITALISERAD LÖNEPROCESS

LÖNEN UTBETALAS I RÄTT TID

KONTAKTA OSS