BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.

Löner

Löneberäkningar och utbetalningar är de mest grundläggande och kritiska aktiviteterna i de flesta  företag. Hos oss är din lönelista i goda, professionella händer: vi administrerar redan lönehanteringen för mer än 2 000 företag. Dina medarbetare är en av dina absolut viktigaste resurser och största kostnader, och därför är det viktiga att lönerna sköts på rätt sätt.

 • Du får en ökad delaktighet och minskad risk för fel genom att de anställda själva kan registrera sin närvaro och/eller frånvaro
 • Du får ökad kontroll genom att de anställda kan se sina egna saldon och lönebesked och har det samlat på ett och samma ställe
 • Du får full kontroll med all information tillgänglig i programmet.
 • Du sparar tid genom att snabbt och smidigt kunna attestera i Fortnox
 • Du får effektivitet genom dela på arbetet med din lönekonsult

Hur vi arbetar

I webbtjänsten rapporterar era anställda sin arbetstid, semester och andra tillhörande löneuppgifter.

Vi har gedigen erfarenhet av att upprätta löner, lönespecifikationer och arbetsgivardeklarationer. Vi hantera också semesterersättningar, reseräkningar, traktamenten och ledigheter. Med andra ord kan vi sköta hela din löneadministration.

Vi har kunskap hur ditt företag ska tolka kollektivavtal och andra lönefrågor.

Löneberäkning och löneutbetalningar

 • Löneberäkningar
 • Semesterberäkningar
 • Utbetalning av arvoden och löner till de anställdas konton

Rapportering och officiella anmälningar

 • Utskick av lönebesked till de anställda
 • Arbetsgivaravgifter och källskatt till Skatteverket
 • Pensionsrapportering

Transaktioner till bokföringsavdelningen

 • Överföring av lönetransaktioner till bokföringssystemet

HUR VI ARBETAR

KONTAKTA OSS

ENKLA LÖNBERÄKNINGAR I RÄTT TID:

PÅLITLIG LÖNEHANTERING BYGGER PÅ ERFARENHET

HÅLL LÖNEINFORMATIONEN UPPDATERAD, SÅ SKÖTER VI RESTEN

BRANSCHSPECIFIKA LÖNEKONSULTER

DIGITALISERAD LÖNEPROCESS

LÖNEN UTBETALAS I RÄTT TID

KONTAKTA OSS