Bokföringstjänster som du kan lita på, det är grunden för allt vi gör.

Löner

Löneberäkningar och utbetalningar är de mest grundläggande och kritiska aktiviteterna i de flesta  företag. Hos oss är din lönelista i goda, professionella händer: vi administrerar redan lönehanteringen för mer än 2 000 företag. Dina medarbetare är en av dina absolut viktigaste resurser och största kostnader, och därför är det viktiga att lönerna sköts på rätt sätt.

HUR VI ARBETAR

I webbtjänsten rapporterar era anställda sin arbetstid, semester och andra tillhörande löneuppgifter. 

 

Vi har gedigen erfarenhet av att upprätta löner, lönespecifikationer och arbetsgivardeklarationer. Vi hantera också semesterersättningar, reseräkningar, traktamenten och ledigheter. Med andra ord kan vi sköta hela din löneadministration. 

 

Vi har kunskap hur ditt företag ska tolka kollektivavtal och andra lönefrågor. 

Löneberäkning och löneutbetalningar

  • Löneberäkningar

  • Semesterberäkningar

  • Utbetalning av arvoden och löner till de anställdas konton

Rapportering och officiella anmälningar

  • Utskick av lönebesked till de anställda

  • Arbetsgivaravgifter och källskatt till Skatteverket

  • Pensionsrapportering
     

Transaktioner till bokföringsavdelningen

  • Överföring av lönetransaktioner till bokföringssystemet

Kontakta oss

Header-kuva

 
 
 
 

ENKLA LÖNBERÄKNINGAR I RÄTT TID:

PÅLITLIG LÖNEHANTERING BYGGER PÅ ERFARENHET

BRANSCHSPECIFIKA LÖNEKONSULTER

HÅLL LÖNEINFORMATIONEN UPPDATERAD, SÅ SKÖTER VI RESTEN

DIGITALISERAD LÖNEPROCESS

LÖNEN UTBETALAS I RÄTT TID

Kontakta oss

Kontakta