BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.

KOMMUNIKATION

Något av det allra viktigaste för oss som redovisningsbyrå är att du som kund ska känna dig trygg med oss. Vi vill vara din naturliga samarbetspartner i alla ekonomiska frågor. Därför tycker vi att det är viktigt att ha en regelbunden kommunikation med dig som kund. Du ska känna dig fri att kontakta oss närhelst det uppstår frågor.  

Kommunikation med Talenom innebär:  

  • Personligt och branschspecifikt team. Du har ett eget team av redovisningskonsulter hos oss som har koll på din bransch 
  • Kontroll. Du har ständig kontroll på hur din verksamhet går.  
  • Punktlighet. Vi jobbar med fastställda datum när du erhåller rapportering från oss.  
  • Finansiell uppföljning. Du får kontinuerlig uppföljning med råd och observationer. 
  • Rådgivning. Du har möjlighet att få kvalificerad rådgivning inom många olika områden.  
  • Bemannad telefonväxel. Under kontorstid finns vi tillgängliga för att svara på dina frågor. 

HUR VI ARBETAR 

Ditt team av redovisningskonsulter 
Hos oss får du ett engagerat team av redovisningskonsulter som dina kontaktpersoner. Detta team består av minst en redovisningskonsult, en kundansvarig samt en lönekonsult. Så du har inte bara en personlig kontaktperson hos oss. Detta gör att det alltid finns någon i ditt team tillgänglig, även vid sjukdom och semester.  

Vi är experter på din bransch
Våra redovisningskonsulter jobbar branschspecifikt. Detta innebär att vi har koll på rättigheter, skyldigheter och bestämmelser i just din bransch. Så du får alltid aktuell support och hjälp. 

Regelbunden rapportering och uppföljning
I vår kommunikation med dig ingår regelbunden rapportering och uppföljning, så att du kan följa upp din verksamhet i realtid.  Balans– och resultatrapport mailas till dig på en avtalad rapporteringsdag en gång i månaden. I samband med rapporteringen kontaktar en person från redovisningsteamet dig på telefon för att redogöra för periodens resultat och ge dig råd och observationer.  

Dessutom har vi upp till 3 möten med dig per år. Det innefattar ett halvårsmöte, ett möte inför bokslutet och ett helårsmöte. Vid dessa möten går vi igenom din nuvarande verksamhet, gör uppföljningar, behovsanalyser m.m. för att hjälpa dig framåt i ditt företagande.  

Rådgivning 
Förutom detta så har du alltid möjlighet att få kvalificerad rådgivning inom många olika områden hos oss. Det kanske uppkommer särskilda behov under vissa perioder.  Om du har behov av rådgivning, så kan du få mer information om vilken tilläggstjänst som kan passa dina behov och kostnad för det. 

Läs mer om våra rådgivningstjänster under Rådgivning 

KONTAKTA OSS

SOM VÅR KUND VET DU EXAKT HUR DET GÅR FÖR DITT FÖRETAG:

MÅNADSVIS EKONOMISK RAPPORTERING

ALLTID TILLGÄNGLIGT ONLINE

RÄTT UPPGIFTER, I RÄTT TID

BRANSCHSPECIFIK EXPERTIS

UPPFÖLJNING MED PRESTATIONSINDIKATIONER

KONTAKTA OSS