RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG, OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN, OMSTRUKTURERINGAR OCH ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING.

JURIDISKA TJÄNSTER

Vi samarbetar med advokater som är specialiserade på företagslagstiftning samt skatte- och avtalsrätt som gäller små och medelstora företag. Tillsammans ser vi till att företagets form och struktur är lämplig och effektiv för den utvecklingsfas som företaget befinner sig i. Vi förbereder också de nödvändiga avtalen under hela företagets livscykel.

KONTAKTA OSS

KONSULTER MED MÅNGA ÅRS ERFARENHET

PERSONLIG KONTAKTPERSON

JURIDISK RÅDGIVNING

KONTAKTA OSS