INTEGRATIONER

Via integrationer finns goda möjlighetar att koppla samman kundens försystem med Talenoms bokföringssystem. Integrationen kan ske från kundens försystem till Talenom och vice versa, vilket skapar ett effektivt samarbete.

FAKTURERING

Integrationen behövs om klienten fortsätter att använda sitt eget faktureringssystem och förbereder försäljningsfakturor i den, men fakturorna skickas och kundfordringarna övervakas i redovisningssystemet.

INFORMATION OM ANSTÄLLDA OCH ARBETSTID

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS