Toppmodern programvara till ditt förfogande

Integrationer

Via integrationer finns goda möjlighetar att koppla samman kundens försystem med Talenoms bokföringssystem. Integrationen kan ske från kundens försystem till Talenom och vice versa, vilket skapar ett effektivt samarbete.

FAKTURERING

Integrationen behövs om klienten fortsätter att använda sitt eget faktureringssystem och förbereder försäljningsfakturor i den, men fakturorna skickas och kundfordringarna övervakas i redovisningssystemet. 

INFORMATION OM ANSTÄLLDA OCH ARBETSTID

Integrationen behövs om klienten vill överföra information om anställda och arbetstid från sitt eget tidsregistreringssystem till löneberedningen. 

Arbetstid och frånvaro överförs digitalt till Talenoms lönesystem.

Kontakta oss

Header-kuva

 
 
 
 

Kontakta oss

Kontakta