RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG, OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN, OMSTRUKTURERINGAR OCH ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING.

FÖRETAGSRÅDGIVNING

När vi sköter din redovisning får vi en väldigt god helhetssyn på ekonomin i ditt företag. Det gör att vi kan hjälpa dig med rådgivning i allt från enklare ekonomiska frågor till avancerad strategi och hur du kan effektivisera, optimera och utveckla dina affärer.  

Talenom erbjuder alla sina klienter ett stort utbud av rådgivningstjänster. Vi vill vara din naturliga samarbetspartner i alla ekonomiska frågorbåde relaterade till bolagets verksamhet och av mer privat karaktär.  

Våra rådgivare har lång erfarenhet från en mängd olika branscher, bolag och verksamheter. Vår samlade erfarenhet gör att vi lätt kan förstå just din situation, och tillsammans med dig kan vii hitta optimala lösningar som passar ditt bolag och dig som ägare. 

Du kan när som helst boka ett rådgivningsmöte med någon av våra rådgivare.  

HUR VI ARBETAR

Här är några exempel på företagsrådgivning som vi erbjuder. 

 • SKATT 
  • Lön eller utdelning 
  • Enskild firma eller aktiebolag 
  • Skatterevision 

   

 • BOLAGSRÄTT OCH AVTAL 
  • Bolags/styrelseprotokoll 
  • Aktieägaravtal 
  • Starta nytt aktiebolag 

   

 • EKONOMI 
  • Lönsamhet 
  • Budget 
  • Investeringskalkyl 

   

 • FUSION OCH FÖRVÄRV 
  • Värdering av företaget 
  • Företagsförvärv 
  • Generationsskifte 

   

 • FAMILJERÄTT 
  • Äktenskapsförord 
  • Testamente 
  • Gåvohandlingar 
KONTAKTA OSS

KONSULTER MED LÅNG ERFARENHET

SMARTA TJÄNSTER FÖR ALLA FÖRETAG

RÅDGIVNING FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

PERSONLIG KONTAKTPERSON

OMSTRUKTURERINGAR AV ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN OCH ANDRA LÖSNINGAR

KONTAKTA OSS