BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.

FAKTURERING

Att vi går åt en mer digitaliserad värld är tydligt. Ett exempel är att den 1 april 2019 beslutades det att, om man har kunder inom den offentliga sektorn bör man skicka e-faktura. 

Att fakturera är något som många känner tar mycket tid och energi. Som företagare har man många uppgifter, som är viktiga och roligare än fakturering. Det är ett stort ansvar att ha koll på alla dessa papper. Man ska ansvara för att skicka ut fakturorha koll på att pengarna kommer in. Blir det förseningar, behöver man skicka påminnelser eller inkassokrav, vilket är en onödig och dyr kostnad för företagetDet är lätt att något hamnar efter, eller blir bortglömt. Detta är något du kan undvika och komma ifrån – låt oss ta hand om det!  

Genom vår fakturaservice hanterar du din fakturering på ett effektivt och modernt sätt. 

  • Effektivisera din tid. Minska tiden du lägger på manuell kundfakturahantering, men få lika mycket gjort.  
  • Du slipper ev. påminnelse- och inkassohantering. 
  • Kontroll. Du har kontroll genom att kunna följa hela kundfakturaflöde och resultat online. 
  • Vinn tid genom att inte behöva ta emot fakturan på posten och sätta in dem i olika pärmar, för att sedan ge dem vidare till någon redovisningsbyrå. 
  • Var inte beroende av en plats. Varhelst du är, bara du har internetuppkoppling, kan du ha koll på din kundfakturering.  

HUR VI ARBETAR  

Skapa kundfaktura
Du skapar en faktura i redovisningssystemet, sedan sköts det automatiskt. 
Systemet skickar ut fakturan på det sätt som kunden har begärt. Om du har bilagor till fakturan, kan dessa kopplas till fakturan i redovisningssystemet.  

Påminnelsehantering 
Om det skulle krävas, skickar vi ut påminnelser och inkassokrav enligt de bestämmelser som är överenskommet med klienten 

Bokföring av betalning
När betalningen är gjord och kommit in i systemet matchas betalningen mot rätt kundfaktura. Talenom sköter dagligen bokföring och matchning av kundfakturor, vilket innebär en ständigt uppdaterad kundreskontra. 
Allt bokförs enligt förutbestämda inställningar
Avstämning görs så att allt stämmer.  

Digitalt arkiv
Kundfakturan sparas i redovisningssystemet så att både du och vi på redovisningsbyrån kan gå tillbaka och se vilka fakturor som blivit bokförda.  

Det är så enkelt, fakturan har blir betald och bokförd. Du slipper en massa extra arbeten, du behöver aldrig igen tänka på förfallodatum eller fakturauppgifter.   

KONTAKTA OSS

TALENOM GÖR FAKTURERINGEN ENKEL:

ALLTID TILLGÄNGLIGT ONLINE

UPPFÖLJNING AV FORDRINGAR

INGA PROGRAMUPPGRADERINGAR

DU FÖRBEREDER FAKTURORNA, VI GÖR RESTEN

INGA SYSTEMINVESTERINGAR

KONTAKTA OSS