Bokföringstjänster som du kan lita på, det är grunden för allt vi gör.

Ekonomisk resultatstyrning

Framgång baseras på prognoser som stöds av aktuell information om företagets verkliga ekonomiska situation. Talenom ägnar särskild uppmärksamhet åt finansiell resultatstyrning. Våra kunder kan följa upp sina resultatindikatorer dygnet runt.

 

HUR VI ARBETAR

Aktuell och välplanerad

  • Vi utför beräkningar varje månad så att du kan veta exakt hur väl ditt företag presterar.
  • Resultat och rapport avstämningar presenteras vid överenskommen tidpunkt.


Alltid tillgängligt online:

  • Resultatindikatorerna kan granskas ur många olika synvinklar i siffror eller i ett grafiskt format. 

  • Vid behov är det möjligt att detaljgranska ända ned till enskilda transaktioner

  • Ekonomisk resultatuppföljning, med din personliga kontaktperson.

Kontakta oss

Header-kuva

 
 
 
 

SOM VÅR KUND VET DU EXAKT HUR DET GÅR FÖR DITT FÖRETAG:

MÅNADSVIS EKONOMISK RAPPORTERING

ALLTID TILLGÄNGLIGT ONLINE

RÄTT UPPGIFTER, I RÄTT TID

UPPFÖLJNING MED PRESTATIONSINDIKATIONER

BRANSCHSPECIFIK EXPERTIS

Kontakta oss

Kontakta