RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG, OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN, OMSTRUKTURERINGAR OCH ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING.

SKATTERÅDGIVNING

Talenom erbjuder sina klienter ett stort utbud av rådgivningstjänster inom området skatt.  

Att ha en genomtänkt och effektiv skatteplanering är väldigt viktigt för ett företag och det kan spara mycket pengar. Du som ägare behöver t.ex. förstå hur du kan ta ut pengar för ditt privata bruk eller hur man bör använda vinsten i företaget. För att kunna ha en långsiktig skatteplanering krävs det att man bl.a. vet vilka regler som gäller. Det har vi koll påMed våra skattetjänster och vår erfarenhet får du ett helhetsgrepp om din skattesituation och kan ta rätt beslut. 

HUR VI ARBETAR

Här följer några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom skatterådgivning.  

Lön eller utdelning
Talenom utför olika kalkyler och beräkningar för att på bästa sätt optimera klientens nettobehållning.  

Enskild firma eller aktiebolag
Talenom kan genom beräkningar visa för klienten vilken bolagsform som är mest gynnsam utifrån omfattningen på den verksamhet som bedrivs. 

Skatterevision
Skatteverket genomför slumpmässigt skatterevisioner av bolag och privatpersoner, för att säkerställa att all redovisning stämmer. Vid behov kan Talenom assistera sina klienter i denna process. 

Försäljning av fåmansbolagsaktier
Vid en försäljning av aktier i ett fåmansbolag är det av största vikt att säkerställa vad beskattningskonsekvensen för detta blir privat. Talenom kan göra beräkningar och ge förslag på alternativa lösningar 

KONTAKTA OSS

KONSULTER MED LÅNG ERFARENHET

SMARTA TJÄNSTER FÖR ALLA FÖRETAG

TJÄNSTER AVSEDDA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

PERSONLIG KONTAKTPERSON

OMSTRUKTURERINGAR AV ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN OCH ANDRA LÖSNINGAR

KUNNIGA SKATTEKONSULTER

KONTAKTA OSS