BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.

LEVERANTÖRSFAKTUROR OCH UTBETALNINGAR 

Sena utbetalningar, missar i attestflödet och påminnelseavgifter är onödigt. Låt oss ta hand om allt som har med din leverantörsfakturering att göra. Allt du behöver göra är att attestera fakturan och godkänna betalningen. Resten sköter vi.

Vad är några av fördelarna med digital hantering av leverantörsfakturor? 

  • Spara tid och pengar. Elektronisk hantering av leverantörsfakturering är mycket tid- och kostnadseffektivt.    
  • Kontroll. Daglig uppdaterad koll på leverantörsfakturering, resultat och kassaflöde online
  • Digitalt arkiv. Du kan när och var som helst hitta leverantörsfakturorna i redovisningssystemet online.
  • Enkelt och strukturerat.   

HUR VI ARBETAR 

Mottagning av leverantörsfakturor
Vi tar emot dina leverantörsfakturor som E-faktura eller PDF direkt till redovisningssystemet.  Fakturor som kommer med post läser vi in digitalt så att de kommer in i redovisningssystemet.  

Attestflöde
Önskat attestflöde läggs upp. Om man vill ha flera som attestansvariga finns möjlighet att lägga upp det. När en leverantörsfaktura är redo för attest får ansvarig person en notis om det. Granskning och attest görs direkt i redovisningssystemet t.ex. via en app.  

Kostnadsställe & Projekt 
Om det finns behov av uppföljning av projekt och kostnadsställe ska ansvarig person ange detta i samband med attest.  

Betalning av leverantörsfakturor
När en faktura blivit attesterad enligt förutbestämt attestflöde skickas fakturan för betalning via fil till banken enligt förfallodag. Om annan dag än förfallodag gäller för betalning, angavs detta vid attesten. Klienten godkänner betalningen i internetbanken.  

Bokföring
All faktura- och betalningsinformation överförs till bokföringen.  

Elektronisk arkivering 
Bokförda fakturor arkiveras digitalt. 

KONTAKTA OSS

SOM TALENOMS KUND ÄR DET ENKELT ATT BETALA FAKTUROR:

SÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

FAKTURERINGSINFORMATION ÖVERFÖRS TILL REDOVISNINGEN

ENKEL WEBBASERAD FAKTURAHANTERING

KONTAKTA OSS