BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.

BETALNING AV FAKTUROR

Alla inkommande fakturor behandlas elektroniskt i onlinebaserade leverantörsfakturasystem. Detta ger besparingar i tid och pengar. Enkelt, säkert och kostnadseffektivt, precis som ekonomisk förvaltning borde vara. Vi löser din traditionella faktureringshantering på ett enklare och lättöverskådligare sätt.

  • Du får en mycket effektiv leverantörsfakturahantering.
  • Du sparar tid genom att slippa hantera inkommande post, arkivera och söka i pärmar, eller lämna vidare fakturorna.
  • Sparar tid och får tillgänglighet genom digital attest via Fortnox app.
  • Får riktig kontroll på kostnader och kan söka informationen digitalt när du önskar.

Hur vi arbetar

Mottagning av e-fakturor

  • E-fakturor som kommer direkt från operatörerna överförs till det onlinebaserade leverantörsfakturasystemet.

Godkännande av fakturor

  • Fakturorna godkänns för betalning i onlinetjänsten.
  • Fakturan kan vidarebefordras för verifiering och godkännande inom er organisation, enligt önskemål.

Betalning av fakturor

  • Godkända fakturor hanteras av Talenom för betalning vid förfallodatumet eller vid ett annat datum som klienten definierar.

Överföring till bokföring

  • All faktura- och betalningsinformation överförs till bokföringen.

Elektronisk arkivering

  • Bokförda fakturor arkiveras digitalt i redovisningssystemet, vilket gör det lätt att hitta dem igen.
KONTAKTA OSS

SOM TALENOMS KUND ÄR DET ENKELT ATT BETALA FAKTUROR:

SÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

FAKTURERINGSINFORMATION ÖVERFÖRS TILL REDOVISNINGEN

ENKEL WEBBASERAD FAKTURAHANTERING

KONTAKTA OSS