Bokföringstjänster som du kan lita på, det är grunden för allt vi gör.

Betalning av fakturor

Alla inkommande fakturor behandlas elektroniskt i onlinebaserade leverantörsfakturasystem. Detta ger besparingar i tid och pengar. Enkelt, säkert och kostnadseffektivt, precis som ekonomisk förvaltning borde vara. Vi löser din traditionella faktureringhantering på ett enklare och lättöverskådligare sätt.

HUR VI ARBETAR

Mottagning av e-fakturor

  • E-fakturor som kommer direkt från operatörerna överförs till det onlinebaserade leverantörsfakturasystemet.

Godkännande av fakturor

  • Fakturorna godkänns för betalning i onlinetjänsten. Fakturan kan vidarebefordras för verifiering och godkännande inom er organisation, enligt önskemål.

Betalning av fakturor

  • Godkända fakturor hanteras av Talenom för betalning vid förfallodatumet eller vid ett annat datum som klienten definierar.

Överföring till bokföring

  • All faktura- och betalningsinformation överförs till bokföringen.

Elektronisk arkivering

  • Bokförda fakturor arkiveras digitalt i redovisningssystemet.

Kontakta oss

Header-kuva

 
 
 
 

SOM TALENOMS KUND ÄR DET ENKELT ATT BETALA FAKTUROR:

SÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL WEBBASERAD FAKTURAHANTERING

FAKTURERINGSINFORMATION ÖVERFÖRS TILL REDOVISNINGEN

Kontakta oss

Kontakta