löner

REDOVISNINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR

Palkanlaskenta

Löner

TALENOMS LÖNESERVICE TAR HAND om löneberedningen för kundens anställda varje månad. Genom digital avvikelsehantering och utläggsredovisning överförs all löneinformation till löneprogrammet där lönespecifikation skapas. Alla anställda erhåller digitala lönespecifikationer varje månad.

 

Talenom hanterar alla personuppgifter enligt den europeiska förordningen GDPR. Talenom lämnar månatligen in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket och lägger upp skattebetalningen. Det är kundens ansvar att registrera nödvändig data för att löneberedningen ska bli korrekt varje månad.

 

Löneadministration är en av de mest grundläggande och viktigaste funktionerna i ett företag. Det är också en av de största kostnaderna och en av de mest tidskrävande. Man måste ha koll på många lagar och regler, så som skatteregler, kollektivavtal, personalförsäkringar m.m

Genom Talenoms digitala löneservice får du en enkel och trygg löneadministration.
  • Enkelt och smidigt – Ni ger oss informationen online, vi sköter resten. Du kan koncentrerar dig på annat.
  • Sparar tid och pengar – Precis som med all digital redovisning så tjänar man tid och pengar på att slippa manuellt arbete.
  • Specialteam med stor kompetens – Vi är branschkunniga lönekonsulter. Vi har koll på regler och lagar åt er.
  • Tryggt och säkert – Talenom hanterar självklart alla personuppgifter enligt den europeiska förordningen GDPR.
  • Digitalt arkiv – All information och lönespecifikationer sparas digitalt.
Kontakta oss

KONTAKTA OSS