Leverantörsfakturering

REDOVISNINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR

Laskujen maksu

Leverantörsfakturor och utbetalningar

TALENOMS TJÄNST FÖR LEVERANTÖRSFAKTUROR och utbetalningar innebär att alla erhållna leverantörsfakturor skickas ut för digital attest innan de bokförs och betalas. Leverantörsfakturan kan erhållas direkt i digitalform eller att den konverteras från en pappersfaktura till ett digitalt underlag. Attestflödet kan anpassas så att en eller flera personer på företaget attesterar fakturorna.

 

När en leverantörsfaktura blivit attesterad blir den per automatik föremål för betalning som kommer utföras på förfallodagen alternativt ett annat datum valt av kunden. Attesterad leverantörsfaktura överförs till redovisningen. Fakturabilden kopplas till verifikationen och kunden har möjlighet att när som helst se fakturan i systemet.

 

Sena utbetalningar, missar i attestflödet och påminnelseavgifter är onödigt. Låt oss ta hand om allt som har med din leverantörsfakturering att göra. Allt du behöver göra är att attestera fakturan och godkänna betalningen. Resten sköter vi.

Vad är några av fördelarna med digital hantering av leverantörsfakturor?
  • Spara tid och pengar – Elektronisk hantering av leverantörsfakturering är mycket tid- och kostnadseffektivt.
  • Kontroll -Daglig uppdaterad koll på leverantörsfakturering, resultat och kassaflöde online.
  • Digitalt arkiv – Du kan när och var som helst hitta leverantörsfakturorna i redovisningssystemet online.
  • Betalning – Talenom betalar alla attesterade fakturor
  • Spårning – Tillgång till fakturan när som helst
  • Elektronisk service – Enkelt, säkert och kostnadseffektivt
  • Digitala fakturor – Digital process där kund har kontroll genom attestförfarandet.
Kontakta oss

KONTAKTA OSS