Kommunikation

REDOVISNINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR

Tulosseuranta

Kommunikation

Något av det allra viktigaste för oss som redovisningsbyrå är att du som kund ska känna dig trygg med oss. Vi vill vara din naturliga samarbetspartner i alla ekonomiska frågor. Därför tycker vi att det är viktigt att ha en regelbunden kommunikation med dig som kund. Du ska känna dig fri att kontakta oss närhelst det uppstår frågor. 

 

Våra samarbeten bygger på en god kommunikation. Vi har förstått vikten av att man som företagare behöver stöd och någon att prata med beträffande sin verksamhet. De tjänster vi tagit fram och det sätt vi valt att arbeta på anser vi ger utrymme för våra kunder att ventilera de eventuella funderingar som finns. Det är viktigt för oss att våra kunder känner att denna möjlighet finns.  

 

Vår kommunikation är även till för att vi vill säkerställa att kunderna har förstått innebörden av de ekonomiska rapporter som visar hur det går för företaget. Arbetar man inte med ekonomi kan dessa rapporter ibland vara svåra att tyda och här vill vi vara tydliga och presentera det på ett sätt som gör att mottagaren verkligen har förstått innehållet.  

 

Detta är tjänster vi prioriterar och vill att våra kunder ska uppskatta och få nytta av. Genom vårt koncept med mötesstruktur och återkommande samtal håller vi dialogen igång och fångar upp sådant som är aktuellt just för Er. Detta leder till ett nära samarbete där vi säkerställer att ni får den hjälp och stöd som ni är i behov av. Detta avsnitt redogör för hur vi vill arbeta med kundkommunikationen. 

 

HUR VI ARBETAR 

 

Ditt team av redovisningskonsulter 
Hos oss får du ett engagerat team av redovisningskonsulter som dina kontaktpersoner. Detta team består av minst en redovisningskonsult, en kundansvarig samt en lönekonsult. Så du har inte bara en personlig kontaktperson hos oss. Detta gör att det alltid finns någon i ditt team tillgänglig, även vid sjukdom och semester.  

 

Vi är experter på din bransch
Våra redovisningskonsulter jobbar branschspecifikt. Detta innebär att vi har koll på rättigheter, skyldigheter och bestämmelser i just din bransch. Så du får alltid aktuell support och hjälp. 

 

Regelbunden rapportering och uppföljning
I vår kommunikation med dig ingår regelbunden rapportering och uppföljning, så att du kan följa upp din verksamhet i realtid. Balans– och resultatrapport mailas till dig på en avtalad rapporteringsdag en gång i månaden. I samband med rapporteringen kontaktar en person från redovisningsteamet dig på telefon för att kort redogöra för periodens resultat.  

 

Dessutom har vi upp till 3 möten med dig per år. Det innefattar ett halvårsmöte, ett möte inför bokslut och ett helårsmöte. Vid dessa möten går vi igenom din nuvarande verksamhet, gör uppföljningar, behovsanalyser m.m. för att hjälpa dig framåt i ditt företagande.  

 

Rådgivning 
Förutom detta så har du alltid möjlighet att få kvalificerad rådgivning inom många olika områden hos oss. Det kanske uppkommer särskilda behov under vissa perioder. 
Om du har behov av rådgivning, så kan du få mer information om vilken tilläggstjänst som kan passa dina behov och kostnad för det. 

Läs mer om våra rådgivningstjänster under Rådgivning.  

Kommunikation med Talenom innebär:
  • Personligt och branschspecifikt team. Du har ett eget team av redovisningskonsulter hos oss som har koll på din bransch.
  • Kontroll. Du har ständig kontroll på hur din verksamhet går.
  • Punktlighet. Vi jobbar med fastställda datum när du erhåller rapportering från oss.
  • Finansiell uppföljning. Du får kontinuerlig uppföljning med råd och observationer.
  • Rådgivning. Du har möjlighet att få kvalificerad rådgivning inom många olika områden.
  • Bemannad telefonväxel. Under kontorstid finns vi tillgängliga för att svara på dina frågor.
Kontakta oss

KONTAKTA OSS