FAKTUROR

BOKFÖRINGSTJÄNSTER SOM DU KAN LITA PÅ, DET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR

Myyntilaskutus

Kundfakturering och inbetalningar

MED TALENOMS KUNDFAKTURATJÄNST kan kunden skapa och sända sina kundfakturor direkt från redovisningssystemet. Det går att koppla bilagor till fakturan om det skulle önskas. Systemet har en egen fakturatjänst som kan användas vilket innebär att systemet tar över bevakningen av kundfakturan och bokar inbetalningar samt skickar påminnelser vid utebliven betalning. Möjlighet finns även att sälja eller belåna era fakturor för att snabbare få tillgång till likviditet.  

 

Kundfakturorna kan sändas till kunderna som E-faktura, PDF-faktura eller per post. Talenom sköter dagligen återrapportering av inbetalningar och matchar de mot skickade fakturor. Det innebär en ständigt uppdaterad kundreskontra och därmed full kontroll på obetalda förfallna fakturor.  

 

Använder kunden ett eget försystem integreras det med systemet varpå fakturaunderlagen kan exporteras till systemet som sedan genererar den riktiga fakturan som skickas till kund.  

 

Att vi går åt en mer digitaliserad värld är tydligt. Ett exempel är att den 1 april 2019 beslutades det att, om man har kunder inom den offentliga sektorn bör man skicka e-faktura.

 

Att fakturera är något som många känner tar mycket tid och energi. Som företagare har man många uppgifter, som är viktiga och roligare än fakturering. Det är ett stort ansvar att ha koll på alla dessa papper. Man ska ansvara för att skicka ut fakturor, ha koll på att pengarna kommer in. Blir det förseningar, behöver man skicka påminnelser eller inkassokrav, vilket är en onödig och dyr kostnad för företaget. Det är lätt att något hamnar efter, eller blir bortglömt. Detta är något du kan undvika och komma ifrån – låt oss ta hand om det!

 

Genom vår fakturaservice hanterar du din fakturering på ett effektivt och modernt sätt.
  • Effektivisera din tid. Minska tiden du lägger på manuell kundfakturahantering, men få lika mycket gjort.
  • Du slipper ev. påminnelse- och inkassohantering.
  • Kontroll. Du har kontroll genom att kunna följa hela kundfakturaflöde och resultat online.
  • Vinn tid genom att inte behöva ta emot fakturan på posten och sätta in dem i olika pärmar, för att sedan ge dem vidare till någon redovisningsbyrå.
  • Var inte beroende av en plats. Varhelst du är, bara du har internetuppkoppling, kan du ha koll på din kundfakturering.
Kontakta oss

KONTAKTA OSS