Skatterådgivning

RÅDGIVNING OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN & ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG

Taxation services icon

Skatterådgivning

Talenom erbjuder sina klienter ett stort utbud av rådgivningstjänster inom området skatt.

 

Att ha en genomtänkt och effektiv skatteplanering är väldigt viktigt för ett företag och det kan spara mycket pengar. Du som ägare behöver t.ex. förstå hur du kan ta ut pengar för ditt privata bruk eller hur man bör använda vinsten i företaget. För att kunna ha en långsiktig skatteplanering krävs det att man bl.a. vet vilka regler som gäller. Det har vi koll på. Med våra skattetjänster och vår erfarenhet får du ett helhetsgrepp om din skattesituation och kan ta rätt beslut.

 

LÖN ELLER UTDELNING

Ska du som ägare ta ut lön eller utdelning eller kanske både och. För att veta detta krävs uträkningar och Talenom utför kalkylering och beräkning för att på bästa sätt optimera kundens nettobehållning. Genom Talenoms mållöneberäkning vet kunden vad som krävs i löneuttag för att tillgodoräkna sig ett så högt gränsbelopp som möjligt varje år genom att tillämpa löneregeln.

 

EXTRA VINSTUTDELNING

Beslutar företaget om att dela ut en extra vinstutdelning till ägarna ska detta beslut fattas på en extra bolagsstämma och ett protokoll ska upprättas. Talenom kan upprätta aktuellt protokoll och övrig nödvändig dokumentation som krävs för att genomföra denna extra vinstutdelning.

 

SKATTEREVISION

Varje bolag och privatperson kan slumpmässigt av Skatteverket väljas ut för en skatterevision. Skatteverket utför då en omfattande granskning över ett beskattningsår och kontrollerar att deklaration och redovisning är i sin ordning. Det kan i dessa fall uppkomma en del frågor från Skatteverket som måste besvaras. Talenom kan assistera sina kunder genom denna process.

Kontakta oss

KONTAKTA OSS