Juridiska tjänster

RÅDGIVNING OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN, OMSTRUKTURERINGAR & ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG

Legal services icon

Juridiska tjänster

En del frågor måste granskas av juridiska experter. Därför samarbetar vi med advokater som är specialiserade på företagslagstiftning samt skatte- och avtalsrätt som gäller små och medelstora företag.

 

Tillsammans ser vi till att företagets form och struktur är lämplig och effektiv för den utvecklingsfas som företaget befinner sig i. Vi ser till att lagar följs och att nödvändiga avtal finns. Detta ger dig trygghet i ditt företagande och rätt redskap för att möta framtida utmaningar.

 

 

Bolagsrätt och avtal

 

Det är inte ovanligt att företag stöter på flera affärsjuridiska utmaningar och andra tuffa situationer. Det är viktigt till exempel viktigt att arbeta med juridiskt bindande avtal för att du ska kunna koncentrera dig på din kärnverksamhet. Andra juridiska problem kan vara leveranser som inte kommer fram eller styrelseansvar eller frågor kring generationsskifte eller andra ägarskiften. Du har professionella hjälp att tillgå, både inom affärs- och bolagsjuridik, men du betalar bara när du behöver den.

 

 • Aktieägaravtal
  • En stark rekommendation från Talenom har till alla sina klienter är att upprätta ett aktieägaravtal om det finns flera än en aktieägare. Detta avtal reglerar tänkbara situationer som uppkomma och hur de ska hanteras när det uppstår. Det ger trygghet och tydlighet för aktieägarna och undviker eventuella konflikter. Talenom har god erfarenhet av att upprätta dessa avtal och leder klienten genom processen med att skapa ett avtal med innehåll anpassat för klientens behov. Ett väl utvecklat aktieägaravtal ger en bra förutsättning för att i sitt gemensamma ägande nå företagets utsatta mål.
 • Överlåtelseavtal
  • Ett överlåtelseavtal kan innehålla många svårdefinierade paragrafer. Vi har erfarenhet av att läsa, förstå och upprätta dessa avtal. Talenom kan hjälpa klienten att tolka innebörden av ett erhållet avtalsförslag eller upprätta ett avtalsförslag åt klienten.

 

Familjerätt

 

 • Äktenskapsförord
  • En skilsmässa kan få stora konsekvenser för ett företags fortsatta verksamhet. De ekonomiska och bolagsrättsliga delarna i ett äktenskapsförord är viktiga att se över för att säkra upp den fortsatta driften av företaget.
 • Testamente
  • Genom ett noggrant övervägande kan tillgångar i företaget behöva registreras som enskild egendom för att inte påverkas av en eventuell skiljsmässa. Det kan vara av stor vikt för företagets fortsatt drift och i många fall ett krav enligt upprättat aktieägaravtal mellan aktieägarna.
 • Gåvohandlingar
  • Inom en familj är det vanligt att tillgångar övergår till annan familjemedlem via gåva. Talenom kan upprätta dessa gåvohandlingar och redogöra för de fördelar och eventuella konsekvenser som detta bidrar till.
Kontakta oss

KONTAKTA OSS