Företagsrådgivning

RÅDGIVNING OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN & ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG

Financial services icon

Företagsrådgivning och konsulttjänster

SOM FÖRETAGARE KAN DET UPPSTÅ situationer där en speciell insats behövs för att uppnå önskat resultat. Detta har då inte med det dagliga redovisningsarbetet att göra utan är tjänster som uppkommer utifrån att ett specifikt behov finns. Kunden kan när som helst kontakta sitt redovisningsteam och redogöra för vad som kan behöva göras. Utifrån det behov som finns kan vi snabbt avgöra om det är något som vi kan hjälpa till med att lösa.

 

Här finns exempel på vilka typer av tjänster som vi kan hjälpa våra kunder med. Det kan även vara så att vi kan hjälpa till med saker som inte framgår av detta dokument varpå det alltid är värt att i första hand vända sig till oss. I de flesta fall har vi kompetensen för att hantera dessa frågor själva men skulle det vara ett ämne vi inte är väl bevandrade i så har vi experthjälp att förmedla uppdraget till.När vi sköter din redovisning får vi en väldigt god helhetssyn på ekonomin i ditt företag. Det gör att vi kan hjälpa dig med rådgivning i allt från enklare ekonomiska frågor till avancerad strategi och hur du kan effektivisera, optimera och utveckla dina affärer.

 

Talenom erbjuder alla sina klienter ett stort utbud av rådgivningstjänster. Vi vill vara din naturliga samarbetspartner i alla ekonomiska frågor, både relaterade till bolagets verksamhet och av mer privat karaktär.

 

Våra rådgivare har lång erfarenhet från en mängd olika branscher, bolag och verksamheter. Vår samlade erfarenhet gör att vi lätt kan förstå just din situation, och tillsammans med dig kan vii hitta optimala lösningar som passar ditt bolag och dig som ägare.

 

Du kan när som helst boka ett rådgivningsmöte med någon av våra rådgivare.

Konsulttjänster
 • LÖN ELLER UTDELNING
 • EXTRA VINSTUTDELNING
 • AKTIEÄGARTILLSKOTT
 • BOLAGS / STYRELSEPROTOKOLL
 • SKULDEBREV
 • GÅVOBREV
 • STARTA NYTT AKTIEBOLAG
 • KONTROLLBALANSRÄKNING
 • LÖNSAMHET
 • BUDGET
 • FÖRÄNDRA BOLAGSORDNINGEN
 • INVESTERINGSKALKYL
 • TESTAMENTEN
 • ÄKTENSKAPSFÖRORD
 • SKATTEREVISION
Rådgivningsområden
 • ÄGARSTRUKTUR
 • AKTIEÄGARAVTAL
 • VÄRDERING AV FÖRETAG
 • GENERATIONSSKIFTE
 • NYEMISSION / FONDEMISSION
 • ENSKILD FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?
 • AVVECKLA FÖRETAG
 • PENSION ELLER KAPITALPLACERING
 • NYCKELPERSONER I FÖRETAGET
 • ÖVERLÅTELSE AV AKTIER
Kontakta oss

KONTAKTA OSS