Ägarförhållanden

RÅDGIVNING OM SKATTER, ÄGARFÖRHÅLLANDEN & ANNAN FINANSIELL RÅDGIVNING FÖR FÖRETAG

Ownership restructuring icon

Omstrukturering av ägandeförhållanden

Ska du sälja hela eller en andel av ditt bolag? Är det dags för generationsskifte på företaget? Eller är du intresserad av att förvärva ett annat bolag?

 

Omorganisation och förvärv består av många faser och beslut som ska fattas. Till exempel bedömning och analys av värde på bolaget, affärsförhandlingar, målanalyser, utformning av köpeavtal och kontrakt, omstrukturering av företag och skatterådgivning.

 

Sådana stora förändringar kräver noggrann planering, struktur och tydliga mål. Då är det väsentligt att ha erfarna och lämpliga konsulter som kan ge goda råd. Hos oss på Talenom har du en partner som har många års erfarenhet av omstrukturering av ägandeförhållanden. Vi ser till att alla faser genomförs effektivt, smidigt och på ett professionellt sätt enligt gällande lagstiftning.

 

Vi har också god erfarenhet av att jobba med familjeföretag. Vid generationsskifte förstår vi den affärsmässiga delen men också hur viktig den familjära aspekten är.

 

 

ÄGARSTRUKTUR

Äger du ditt företag på bästa tänkbara sätt? Vi ser över hur ägarstrukturen idag ser ut och kan utifrån det ge förslag på förbättringsmöjligheter. Det kan leda till en bättre bolagsstruktur utifrån olika perspektiv såsom skattemässigt, riskmässigt och finansieringsmässigt.

 

Tänkbara fördelar kan vara:

• Ni minimerar den ekonomiska risken

• Ackumulerade vinster kan säkras upp högre upp i bolagsstrukturen

• Förenklar möjligheten till att på sikt ta in delägare i verksamhetsbolaget.

AKTIEÄGARAVTAL

Har ert företag fler ägare rekommenderar vi starkt att ett aktieägaravtal upprättas. Ett aktieägaravtal lägger grunden för ett varaktigt samarbete som redogör för lösningarna på de situationer och frågeställningar som uppkommer under ert gemensamma ägande.

 

Vi kan guida er igenom detta arbete och få fram ett avtal som är anpassat just för Er och den verksamhet ni bedriver.

 

Tänkbara fördelar kan vara:

• Skapar en större trygghet i ert gemensamma ägande.

• Ni tydliggör vad som ska ske om någon part inte kan fullfölja sitt arbete.

• Ni förekommer eventuella framtida konflikter genom att sätta ramar och regler för hur olika situationer ska hanteras om de inträffar.

• En tydlig värderingsmetod att tillämpa om någon ägare ska lösas ut.

ENSKILD FIRMA ELLER AKTIEBOLAG

Driver ni idag ert företag som enskild firma skulle det kunna vara så att det är mer fördelaktigt att ombilda det till ett aktiebolag. Talenom kan genom beräkningar visa för kunden vilken bolagsform som är mest gynnsam utifrån omfattningen på den verksamhet som bedrivs. Processen med ombildningen innefattar sedan flera olika moment och kräver en god planering för att genomföras på rätt sätt.

 

Tänkbara fördelar kan vara:

• Mer fördelaktig privat beskattning

• Förenklar särskiljning mellan privatekonomi och företagsekonomi

• Större möjligheter till att bygga upp kapital och spara för framtiden.

GENERATIONSSKIFTE

Driver ni ett företag som ni i framtiden vill överlåta till nästa generation krävs det en del planering. Genomförs detta strukturerat och genomtänkt kommer övergången att ske på ett gynnsamt sätt för båda parter. Vi hjälper till med denna rådgivning och kan redogöra för hur skattemässigt olika scenarior påverkar Er samt hur alternativen för Er ser ut.

 

Tänkbara fördelar kan vara:

• Ni får kontroll på skattekonsekvensen av generationsskiftet.

• Ni får hjälp med de avtal och dokument som behöver upprättas.

• Vi ser över både det bolagsmässiga men även familjerättsliga utmaningen i denna typ av överlåtelse.

Kontakta oss

KONTAKTA OSS