Etablering av företag

Det är klokt att ta hjälp av erfarna konsulter redan från början när du startar företag. Vi på Talenom kan hjälpa dig att starta ditt företag och erbjuda dig anpassade finansiella förvaltningslösningar.

Etablering av företag

Även om din verksamhet inte är så stor i början, är det klokt att välja en kompetent partner för ekonomisk förvaltning. Genom att starta på ett korrekt sätt, kommer du att undvika en hel del problem och kostnader längre fram.

Talenom erbjuder anpassade ekonomiska förvaltningslösningar för små företag. Ta också en titt på våra redovisningstjänster, som är funkar bra för enmansföretag och små företag.

Tjänster

 • Kartläggning av affärsmålen
 • Utvärdering av skattefrågor
 • Utvärdering av företagsrättsliga ansvarsområden och skyldigheter
 • Val av bolagsform (enskild firma, kommanditbolag, aktiebolag)
 • Framtagning av etableringshandlingar för ett aktiebolag:
 • Stiftelseurkund
 • Bolagsordning
 • Styrelsemötesprotokoll
 • Aktie- och aktieägarlistor
 • Framtagning av anmälan och registrering i handelsregister
 • Inlämning av en begäran om registrering i de register som förvaltas av Skatteverket
 • Agerar som kundens representant i handelsregister och Skatteverkets transaktioner
 • Rådgivning till entreprenören i praktiska frågor under processen

Kontakta oss

Header-kuva

ATT VARA KUND HOS TALENOM ÄR EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG:

SAMORDNAT OCH VÄLPLANERAT

EFFEKTIVA, AUTOMATISERADE PROCESSER

INFORMATION TILL LEDNINGEN

PERSONLIG KONTAKTPERSON

Elektroniska tjänster som är lätta att använda

Kontakta oss

Kontakta